• PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKAINIAI

    Nustatant užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgiama į teikiamų teisinių paslaugų sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota įmonės buveinė, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą kitas svarbias aplinkybes.

    Už teisinių paslaugų, nenumatytų lentelėje, teikimą nustatytino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šioje lentelėje, vadovaujantis aukščiau nurodytais kriterijais bei lentelėje numatytais įkainiais.

    Kiekvienu atveju, klientui bus pateiktas individualus pasiūlymas dėl teikiamų teisinių paslaugų, nes teisinę reikšmę turintys dokumentai nėra formuojami automatiškai.