• PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  1. BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  Tai paslaugų teikimo sąlygos, kurias taikome visiems mūsų klientams – paslaugų teikimo pradžia, atsiskaitymo tvarka, paslaugų teikimo pabaiga ir pan.

  Kas Jums teiks paslaugas?

  Paslaugas Jums teiks UAB „Rome Law“, įmonės kodas 302783950.

  Kokios teisinės paslaugos teikiamos?

  „Rome Law“ teikia Jums teisines paslaugas civilinės, administracinės, baudžiamosios teisės srityse – tai teisinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas, teismų praktikos paieška ir analizė, teisės patarimai, kitos teisinės paslaugos. Jūsų pasirinktos paslaugos yra nurodytos Specialiosiose paslaugų teikimo sąlygose (Specialios sąlygos).

  Paslaugų užsakymo ir jų teikimo eiga?

  Norėdami sužinoti ar pageidaujamos teisinės paslaugos bus teikiamos, koks jų atlikimo terminas ir kaina, turėtumėte užpildyti paklausimo formą arba tiesiog parašyti mums el.paštu: info@romelaw.lt. arba paskambinkite telefonu: +370 655 00700.
  Gavę paklausimą nedelsdami jį įvertinsime ir pateiksime pasiūlymą, kuriame suprantamai ir detaliai nurodysime visą įmanomą informaciją, reikalingą Jūsų apsisprendimui dėl tolimesnių paslaugų teikimo.
  Tuo atveju, jei gavę pasiūlymą nuspręsite paslaugų neužsakyti, tuomet sutartis dėl jų teikimo bus laikoma nesudaryta.
  Nusprendę priimti siūlymą ir užsakyti paslaugas turėsite iš anksto jas apmokėti ir tik tuomet Jums jas suteiksime.

  Ką „Rome Law“ įsipareigoja?

  Įsipareigojame teikti laiku ir kokybiškas paslaugas, užtikrinti Jūsų duomenų slaptumą bei jų apsaugą.

  Ko paprašysime iš Jūsų?

  Pateikti apie save bei paslaugų teikimui reikalingus tikslius ir teisingus duomenis.

  Kokios yra paslaugų kainos?

  Visą informaciją apie paslaugų kainas bei jų nustatymo kriterijus galite sužinoti www.romelaw.lt arba paskambinę telefonu +370 655 00700.
  Konkreti paslaugų kaina pateikiama pasiūlyme ir nurodoma Specialiosiose sąlygose.

  Kokios yra paslaugų apmokėjimo sąlygos?

  Už sutartas paslaugas turite apmokėti iš anksto.
  Sąskaita už teisines paslaugas Jums bus išsiųsta kartu su pasiūlymu elektroniniu paštu (sąskaita pateikiama nemokamai).
  Jums pageidaujant kitokio sąskaitos pristatymo būdo, mes tai padarysime už atskirą mokestį.
  Apmokėti sąskaitą galite pavedimu arba grynaisiais pinigais Jūsų pasirinktame banke.

  Kaip sudaryti sutartį?

  Kai paslaugos teikiamos elektroniniu būdu, Klientui priėmus mūsų teiktą pasiūlymą dėl paslaugų teikimo, patvirtinus, jog klientas susipažino su bendrosiomis ir specialiosiomis paslaugų teikimo sąlygomis ir šiam iš anksto apmokėjus už paslaugas, sutartis dėl paslaugų teikimo laikoma sudaryta.
  Tuo atveju, jei paslaugos teikiamos ne elektroniniu būdu, paslaugų teikimo sutartis laikoma sudaryta ją šalims pasirašius.

  Kada sutartis baigiasi?

  Šalių sudaryta sutartis pasibaigia suteikus (perdavus) aptartą paslaugą klientui.

  Atsisakymas teikti paslaugas?

  „Rome Law“ turi teisę atsisakyti sudaryti sutartį ir tokio atsisakymo nemotyvuoti.

   

  2. SPECIALIOSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

  Specialiose sąlygose yra aprašomi Jūsų individualūs pasirinkimai – pageidaujamos paslaugos, jų suteikimo sąlygos ir pan.

  SPECIALIŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGŲ PAVYZDYS

  (nurodomas registro numeris)

  (nurodoma data)

  Teisinių paslaugų teikimo sutarties šalys:

  Paslaugų teikėja UAB ROME LAW
  Įmonės kodas 302783950
  Adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Minijos g. 132
  Telefonas +370 655 00700
  El.paštas info@romelaw.lt
  Atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT47 7300 0101 3155 1580, AB Swedbank

   

  Klientas
  Įmonės kodas/asmens kodas
  Adresas
  Telefonas
  El. paštas

  Sudarė vienkartinę teisinių paslaugų teikimo sutartį tokiomis sąlygomis:

  Klientas paveda Paslaugų teikėjai parengti teisinę reikšmę turintį dokumentą (pvz.: atsiliepimą).

  Kliento suteikti duomenys, reikalingi paslaugų suteikimui:

  Klientas informuotas, jog turi pateikti visus įmanomus duomenis, reikalingus (pvz.: atsiliepimo) surašymui.

  (Pvz.: atsiliepimas) bus parengtas (nurodoma data) iki (nurodomas laikas) val.

  (Pvz.: atsiliepimas) MS Word formate bus išsiųstas Klientui jo nurodytu el.pašto adresu.

  Šalių nustatytas ir aptartas užmokestis yra (nurodoma suma) Lt.

  Klientas pareiškia, jog jis yra susipažinęs su bendrosiomis ir specialiosiomis paslaugų teikimo sąlygomis ir su jomis sutinka.

  Paslaugų teikimo sutartis bus laikoma sudaryta nuo visos paslaugų kainos įskaitymo į Paslaugų teikėjos banko sąskaitą momento ir galios iki bus perduotas (el.paštu išsiųstas) Klientui parengtas dokumentas.

  Sumokėdamas sutartą užmokestį Klientas patvirtina, jog priima pasiūlymą dėl paslaugų teikimo, paveda ir sutinka, jog paslaugos būtų teikiamos.

  UAB „Rome Law“
  Įmonės kodas 302783950
  A/s: Nr. LT47 7300 0101 3155 1580, AB Swedbank
  Mokėtina suma – (nurodoma suma skaičiais ir žodžiais) Lt.
  Mokėjimo paskirtis: „už teisines paslaugas (nurodomas sutarties numeris) ”.

  Nustatytas užmokestis už teisines paslaugas nėra susijęs ir nepriklausys nuo bylos, kurioje dokumentas teikiamas, baigties.

  Dokumentas parengtas pagal Kliento pateiktus duomenis.